Politica Anti-Spam și marketing legal

 

Prezența politică are drept scop, stabilirea cadrului de desfășurare a comunicărilor comerciale ale S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu – Constanța S.A. astfel încât aceste comunicări să fie realizate în conformitate cu cerințele legale, evitând transmiterea de mesaje comerciale nesolicitate („SPAM”).

 

CADRUL LEGAL

Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice care a transpus Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Legea 506/2004 va continua să se aplice până când Regulamentul e-Privacy va înlocui cadrul legislativ.

 

DOMENIU DE APLICARE

Prezenta Politică se aplică tuturor comunicărilor comerciale ale S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu – Constanța S.A. și tuturor persoanelor implicate.

 

SPAMMING-UL

Spamming (sau spam) este procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii. Spam-ul se distinge prin caracterul agresiv, repetat și prin privarea de dreptul la opțiune.[1]

Potrivit art. 12 din Legea nr. 506/2004 și art. 6 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, este interzisa efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare și comunicare, prin fax sau poștă electronică sau orice altă metodă care folosește servicii de comunicații electronice destinate publicului (mesaje SPAM), cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat, în prealabil, în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de notificări.

Consimțământul destinatarului poate fi probat cu orice mijloc de probă, însă sarcina probei revine expeditorului.

Aceste dispoziții de mai sus se completează cu cerințele consimțământului impuse de GDPR. Astfel, potrivit GDPR, consimțământul trebuie să fie:

dat în mod liber

 

[1] https://ro.wikipedia.org/wiki/Spam

 

Persoana trebuie să facă o alegere reală dacă consimte sau nu la marketing. S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. nu trebuie să constrângă, să stimuleze persoanele să consimtă sau să penalizeze persoanele care refuză să consimtă.

Atunci când marketingul este o condiție de abonare la un serviciu, S.N.      Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. va trebui să demonstreze cum a fost acordat consimțământul în mod liber. Și potrivit Grupului de Lucru Art. 29[1], consimțământul trebuie să fie o alegere reală pentru persoana vizată. Dacă persoana nu are o alegere reală, se simte obligată să își dea consimțământul sau urmează să suporte consecințe negative dacă nu își dă acordul, consimțământul nu este valabil.

specific

În contextul marketingului direct, consimțământul trebuie să fie specific fiecărui canal de comunicare prin care se dorește transmiterea mesajelor (e-mail, sms, apel automat, chatbot, push notifications etc)

informat

Oamenii trebuie să înțeleagă pentru ce anume își dau consimțământul.[2]

Există elemente obligatorii care trebuie prezentate persoanei înainte de a i se cere consimțământul:

identitatea fiecărui operator,

scopul prelucrării,

tipurile de date colectate,

existența dreptului de retragere a consimțământului și, dacă e cazul,

informații despre profilare sau decizii automate cu impact semnificativ și

informații privind posibilele riscuri de transfer către state terțe UE.

 

Informarea trebuie să utilizeze un limbaj simplu și ușor de înțeles și trebuie să se diferențieze de termenii generali. Dacă consimțământul este obținut pe hârtie, informarea trebuie să fie distinctă față de alte documente, astfel încât să se evidențieze și să atragă atenția. Utilizarea unui mod stratificat de prezentare a informației este un aspect pe care S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. trebuie să îl ia în calcul. 

lipsit de ambiguitate

Recomandarea este să se facă uz de declarații scrise, însă, întrucât acest lucru nu este întotdeauna realist se poate apela la alternative precum declarații verbale înregistrate, răspunsuri la e-mail-uri și mesaje electronice, căsuțe cu posibilitate de bifare etc.

 

Atenție !

Tăcerea, inacțiunea sau căsuțele pre-bifate nu au valoare de consimțământ.

Consimțământul trebuie să implice o acțiune reală, ca de exemplu o semnătură, bifarea unei căsuțe sau un răspuns clar la un e-mail.

 

METODE PENTRU A OBȚINE CONSIMȚĂMÂNTUL

 

Cea mai clară modalitate de obținere a consimțământului este de a invita clientul să bifeze o căsuța care confirmă faptul că dorește să primească mesajele de marketing prin canale specifice (de ex. poștă, e-mail, sms, apel telefonic). Aceasta, împreună cu declarațiile semnate, reprezintă cea mai bună practică, deși nu este singura modalitate de obținere a consimțământului.

Pentru a exista un consimțământ valabil, trebuie să existe o anumită formă de comunicare sau o acțiune pozitivă prin care persoana în mod clar și cu bună știință își dă acordul. Acest lucru ar putea include, printre altele,  un click pe o pictogramă, o semnătură pe un document, trimiterea unui e-mail, un mesaj verbal înregistrat.

Important este faptul că individul trebuie să înțeleagă în mod clar pentru ce anume consimte. Trebuie să existe o declarație clară care să explice că acțiunea indică consimțământul de a primi mesaje de marketing de la organizație (inclusiv metoda de comunicare a acesteia). Textul ascuns într-o politică de confidențialitate nu este suficient.

 

Societatea nu poate trimite pe neașteptate un e-mail către o persoana cerându-i consimțământul pentru marketing. Și cererile privind obținerea consimțământului trebuie să respecte aceleași norme ca și mesajele promoționale.

 

Căsuțele opt-in și căsuțele opt-out

 

Căsuțele pre-bifate sunt interzise de GDPR.

Corelativ, S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A nu se poate baza pe tăcere, inacțiune, setări implicite. Consimțământul, potrivit GDPR trebuie să fie o acțiune activă și pozitivă și trebuie să fie separat de alte aspecte, cum ar fi prevederile contractuale sau termenii și condițiile.

 

VALABILITATEA CONSIMȚĂMÂNTULUI

 

Nu există un termen-limită al consimțământului. În general, odată ce acesta este valabil, el nu are termen de expirare și datele pot fi prelucrate până când persoana își va retrage consimțământul.

Cu toate acestea, dacă consimțământul a fost dat în scopul unei campanii care a avut o scurtă perioadă de desfășurare, acesta nu este suficient pentru companii ulterioare odată ce campania inițială a încetat. De exemplu, consimțământul pentru mesaje despre un produs care va fi lansat nu este valabil pentru alte produse care vor fi lansate anul următor.  

De asemenea, dacă un client și-a dat consimțământul odată ce s-a abonat la un serviciu, consimțământul va expira atunci când vor renunța la serviciu. S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. nu ar trebui să se bazeze pe consimțământ, pentru a recâștiga clientul. GDPR obligă operatorii să se asigure că, consimțământul poate fi retras la fel de ușor cum a fost dat, în orice moment și în mod gratuit, dar nu neapărat prin aceeași acțiune. Retragerea consimțământului nu trebuie să aducă prejudicii. Neîndeplinirea unui mecanism de retragere duce la eșecul validității acordului. În cazul retragerii, prelucrarea care a avut loc anterior rămâne legală, însă prelucrarea ulterioară trebuie să înceteze.

Un nou consimțământ valabil este necesar.

 

DOVADA CONSIMȚĂMÂNTULUI

 

Potrivit GDPR, dacă S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. se bazează pe consimțământ, aceasta trebuie să poată face dovada că persoana a consimțit în mod valabil. Acest lucru înseamnă că S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. trebuie să țină evidența consimțământului: cine, când, cum și ce ai spus oamenilor.

Dacă cineva spune că nu și-a dat consimțământul, se prezumă că are dreptate. Este sarcina ta să dovedești faptul că persoana și-a dat consimțământul. În măsura în care nu poți face acest lucru, înseamnă că activitatea de marketing a fost efectuată ilegal. De aceea, ar trebui să păstrezi o evidență clară a datei/datelor, metodele, cine a consimțit și ce informații s-au furnizat. Organizațiilor li se va solicita să furnizeze dovezile în situația unei plângeri din partea persoanei.

 

SMS ȘI E-MAIL MARKETING

 

Regula: doar dacă S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. are consimțământul.

Excepția: S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. nu are nevoie de consimțământ pentru a promova servicii și produse similare clienților care deja au cumpărat.

Comunicările comerciale trebuie să cuprinda cel puțin următoarele informații referitoare la persoana în numele careia sunt făcute:

a) numele sau denumirea completă;

b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;

c) domiciliul sau sediul;

d) numerele de telefon și fax;

e) adresa de poștă electronică.

 

Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

să fie clar identificabile ca atare;

persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.

 

Important este că  destinatarul are dreptul oricând de a revoca consimțământul printr-o simplă notificare transmisă expeditorului, iar retragerea consimțământului trebuie să fie la fel de simplă.

 

Excepția: nu este nevoie de consimțământ.

 

Marketingul este permis în situația în care o persoană fizică sau juridică obține adresa de e-mail direct de la un client, cu ocazia vânzării unui produs sau serviciu, în scopul informării clientului cu privire la produse sau servicii similare pe care aceasta le comercializează. Și în această situație este obligatoriu acordarea posibilității clientului de a se opune atât obținerii adresei de e-mail, cât și primirii mesajelor nesolicitate, în situația în care clientul nu s-a opus inițial.

 

DREPTUL DE RETRAGERE

 

GDPR obligă operatorii să se asigure că, consimțământul poate fi retras la fel de ușor cum a fost dat, în orice moment și în mod gratuit, dar nu neapărat prin aceeași acțiune. Retragerea consimțământului nu trebuie să aducă prejudicii. Neîndeplinirea unui mecanism de retragere duce la eșecul validității acordului. În cazul retragerii, prelucrarea care a avut loc anterior rămâne legală, însă prelucrarea ulterioară trebuie să înceteze.

Un nou consimțământ valabil este necesar.

Dreptul de retragere este absolut și nu există excepții. Odată ce persoana s-a opus, activitatea va înceta. Odată ce persoana a spus „nu” și nu există alt temei pentru păstrarea datelor, datele acestei persoane vor fi șterse.

 

ANGAJAMENTUL SOCIETĂȚII

 

S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. își ia angajamentul să respecte toate cerințele de mai sus cu privire la marketing-ul legal pentru a evita transmiterea de mesaje electronice nesolicitate și sancțiunile legii.

Prezenta politică trebuie respectată de toți angajații S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. și alți terți care au acces la datele personale ale organizației sau interacționează într-un fel sau altul cu persoanele fizice vizate.

 

CONSECINȚE

Nerespectarea prezentei Politici de către angajații S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. poate conduce către sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă) și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse ca urmare a nerespectării prezentei Politici.

 

Nerespectarea prezentei Politici de către partenerii de afaceri poate conduce către rezilierea contractelor comerciale și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. ca urmare a nerespectării prezentei Politici.

 

Prezenta Politică va fi comunicată de către S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. tuturor angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți.

 

[1] Ghidul privind consimțământul elaborate de Grupul de Lucru Art. 29 http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1442

[2] https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1555/direct-marketing-guidance.pdf, p. 21

 

Politica de Confidențialitate

 

Menționăm că prezenta “Politică de Confidențialitate” este specifică GDPR și reprezinta un MODEL, și poate să fie completata cu alte precizări care nu încalcă cele prezentate deja, iar ceea ce nu corespunde sau nu este adecvat activităților specifice și/sau conținutului site-ului operatorului, poate fi eliminat.

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL  MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA S.A., cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu 907195, jud. CONSTANȚA având activitatea specifică autorizată cu cod CAEN 5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene, în calitate de operator de date, conform prevederilor art. 4 pct. 7 din Regulamentul UE – GDPR 679/2016,  punem la dispoziție prezenta “Politica de Confidențialitate”pentru a explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal, date colectate prin intermediul site-urilor noastre web.

 

Ce prelucrare face obiectul prezentei “Politici de Confidențialitate”?

 

Această “Politica de Confidențialitate” se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”);

Persoanelor interesate să participe în programele noastre de fidelizare („Participanți”.)

Dacă nu vă încadrați în categoriile enumerate mai sus, vă rugăm să accesați pe site-ul nostru rubrica, Prelucrarea de date cu caracter personal sau contactați [email protected] și vă vom furniza o Notă de informare corespunzătoare situaţiei dumneavoastră.

 

Ce informații colectăm despre dumneavoastră?

 

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin corespondența prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate).

 Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter special legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală).

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter special) prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A., cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

 

De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm doar date necesare strict functionarii site-ului.

 

Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

 

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

dacă executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;

dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse);

atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și

pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;

dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane);

și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră;

pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia;

pentru administrarea Website-urilor noastre;

pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;

pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;

precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de                                                   e-mail [email protected].  

Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea nici unei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie.

Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

 

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

Parteneri comerciali:

           În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. 

Această prelucrare se bazează pe:

executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener

comercial, sunteți parte,  

(ii)     obligații legale care ne sunt impuse și

(iii)    interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte, (ii) obligațiile legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa [email protected]

 

Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare.

Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push prin intermediul Aplicațiilor Mobile (după caz) cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.

Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil.

Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de înregistrare.

 

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai Website-urilor nostru despre produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

 

Divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal ?

        NU vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

         În cadrul S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța  S.A., doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Juridic, și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE – GDPR 679/2016. Astfel, sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A., au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

(i)     furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic

S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A.

pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

(ii)    parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră;

(iii)   furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre.

S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra S.N. A eroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A., vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu

privire la țara sau țările de destinație;

o certificare „scut de confidențialitate”;

reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;

un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și

executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;

un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul

obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei

împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE

de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau

clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Drepturile Dumneavoastră

Puteți să ne solicitați urmatoarele:

Să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi,

Să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Și/sau să le corectăm.

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau,

În baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.

Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri).

În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări.

De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal (de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră). Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adreselor de email al societatii noastre și/sau responsabilului cu protecția datelor, respectiv, [email protected] și/sau [email protected].

Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politica de Confidențialitate și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

         De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud - ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS). Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-urilor noastre.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Website-urile noastre; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 

Confidenţialitatea datelor minorilor

 

S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A.  nu colectează cu bună știință pe Website-urile sale date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că ai săi copiii au furnizat S.N. Aeroportul     Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. . În cazul în care S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 

Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

 

Website-urile noastre utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Website-urilor noastre. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-urile. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre sau prin setările din browserul dumneavoastră.

       Pentru informații detaliate despre fișierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie https://www.mk-airport.ro/ro/termeni

 

       Website-urile noastre pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

 

Linkuri către alte website-uri

 

Un Website al nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii.

S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta S.N. Aeroportul  Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A.  la adresa str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu 907195, jud. Constanța sau puteți transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului privind Prelucrarea Datelor Personale a Societății Euro Smart DPO la adresa: str. Sf. Lazar nr. 27, birou 111, Iași, România. De asemenea, puteţi contacta Responsabilul cu Protecția Datelor prin e-mail la  [email protected].

 

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter special (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: 21 Februarie 2022. 

Putem actualiza această Notă de Informare, din când în când, și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web enumerate în Secțiunea 1, de mai sus. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Notă de Informare în mod substanțial. 
Vă rugăm să consultați această Notă de Informare periodic pentru orice modificări.

 

 

Politica de Retenție

 

GDPR prevede că datele trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Cu toate acestea,

datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice. 

Cu alte cuvinte, datele nu trebuie prelucrate mai mult decât este necesar. După împlinirea acestei perioade, datele vor fi distruse sau șterse complet din sisteme sau transformate în date anonime.

Scopul acestei politici este de a stabili schemele de retenție a diferitelor categorii de date cu caracter personal și termenele limită pentru stocare în funcție de diverși factori precum:

dispozițiile legale,

riscurile,

interesul societății,

drepturile persoanelor fizice vizate.

 

 

DOMENIUL DE APLICARE

 

Această Politică va acoperi toate activitățile de prelucrare ale S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. Retenția datelor se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene privind protecția datelor cu caracter personal și, în special, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 

ANGAJAMENTUL SOCIETĂȚII

 

S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. își ia angajamentul să respecte termenele de stocare așa cum au fost ele stabilite în tabelul de mai sus.

ATENȚIE !

 

Astfel, este absolut necesar ca ofițerul DPO/responsabilul desemnat GDPR în cursul primului an de implementare a Regulamentului 679/2016 să colecteze aceste date de la fiecare departament al S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. Prezenta politică trebuie respectată de toți angajații S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. și alți terți care au acces la datele personale ale organizației sau interacționează într-un fel sau altul cu persoanele fizice vizate.

 

CONSECINȚE

 

Nerespectarea prezentei Politici de către angajații S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. poate conduce către sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă) și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse ca urmare a nerespectării prezentei Politici.

Nerespectarea prezentei Politici de către partenerii de afaceri poate conduce către rezilierea contractelor comerciale și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Prezenta Politică va fi comunicată de către S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. tuturor angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului persoanei vizate, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută în consimțământul dat, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

Politica privind accesul la date

 

Prezenta Politică are drept scop implementarea măsurilor necesare pentru accesul personalului S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. în sistemele informatice în vederea prevenirii scurgerilor de date și a incidentelor de securitate.

 

APLICABILITATE

Prezenta Politică se aplică tuturor utilizărilor sistemelor informatice ale S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. și tuturor persoanelor implicate.

 

ACCESUL LA DATE

 

Privilegiile de administrare

 

O primă metodă de atac cu scopul de a se infiltra în rețeaua unei organizații o reprezintă utilizarea eronată a privilegiilor administrative. Două metode comune de atac profită de lipsa de control asupra acestor privilegii administrative: 

În prima metodă, un utilizator al unei stații de lucru, folosind un cont privilegiat, este păcălit să deschidă un atașament malițios din email, descărcând și deschizând un fișier de pe un website malițios, sau pur și simplu navigând pe un site web ce găzduiește conținut periculos care poate exploata browserul. Fișierul sau exploit-ul conține cod executabil ce rulează pe mașina utilizatorului fie automat, fie convingându-l  să execute conținutul.

Dacă acest cont de utilizator are privilegii administrative, atacatorul poate prelua complet controlul asupra sistemului victimei și poate instala tool-uri precum keystroke loggers sau keyloggers (aplicație ce reține într-un fișier tot ce se tastează), sniffers (interceptează și decodifică traficul de rețea) și software de control la distanță pentru a identifica parole de administrare și alte informații sensibile. Atacuri similare au loc și prin intermediul emailului: un administrator deschide un email ce conține un atașament infectat, acesta fiind mai apoi utilizat pentru a obține un punct de acces în rețea și de a ataca și alte sisteme.

O a doua metodă o reprezintă elevarea de privilegii ghicind și „spărgând” o parolă a unui cont administrativ, pentru a obține acces la o mașină țintă. Dacă privilegiile administrative sunt folosite pe scară largă în interiorul organizației, atacatorul va obține mai ușor și mai repede controlul asupra sistemelor, întrucât sunt disponibile mai multe conturi cu privilegii administrative de încercat. O situație comună specifică unui astfel de atac este aceea a privilegiilor administrative de domeniu în mediile complexe Windows, atacatorul având astfel un control semnificativ asupra unui număr mare de mașini și asupra datelor conținute de acestea.

Un management optim al conturilor administrative se realizează cu o serie de funcționalități sau activități precum:

                                                             

extragerea listei de conturi privilegiate, atât pe sistemele individuale cât și la nivel de controllere de domeniu și verificarea periodică în lista cu servicii active dacă vreun browser sau serviciu de email folosește privilegii ridicate (utilizarea de scripturi ce caută anumite browsere, servicii de email și programe de editare a documentelor);

conturile administrative pot fi configurate să utilizeze un proxy web în anumite sisteme de operare și să nu aibă acces la aplicația de poștă electronică.

Setarea lungimii minime acceptabile a parolei de exemplu la 12 caractere, setarea unui algoritm de complexitate corespunzător.

 

Controlul accesului. Principiul „Need to know”

 

Unele organizații nu își identifică și separă cu atenție datele sensibile de cele mai puțin sensibile sau disponibile public în rețelele interne. În multe medii, utilizatorii interni au acces la toate sau la majoritatea informațiilor din rețea. Odată ce atacatorul a penetrat o astfel de rețea, pot găsi și transmite în exterior informații importante, fără eforturi considerabile. Chiar în câteva situații de pătrundere din ultimii ani, atacatorii au reușit să obțină accesul la date sensibile cu același cont de acces ca și pentru datele obișnuite, stocate pe servere comune.     Este vital ca S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. să înțeleagă care sunt informațiile sale importante, unde sunt situate și cine are nevoie să le acceseze. Pentru a ajunge la nivelele de clasificare, S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. trebuie să treacă în revistă tipurile cheie de date și importanța lor la nivel de organizație. Această analiză poate fi utilă în creionarea schemei de clasificare a informațiilor la nivelul întregii organizații. În cel mai comun caz, schema de clasificare conține două nivele:

informații publice (neclasificate) și

private (clasificate). Odată ce informațiile private au fost identificate, acestea pot fi ulterior împărțite pe subclase în funcție de impactul în organizație, dacă ar fi compromise.

Ce putem face pentru a aplica principiul cât mai eficient in cadrul S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A.:

Identificarea datelor,

clasificarea pe nivele,

corelarea cu aplicațiile de business;

segmentarea rețelei astfel încât sisteme de aceeași sensibilitate să fie pe același segment de rețea;

accesul la fiecare segment de rețea trebuie controlat de firewall și eventual criptat traficul de pe un segment de rețea cu acces nesecurizat;

 

Astfel, fiecare grup de utilizatori sau angajați ar trebui să aibă clar specificate în cerințele postului ce tip de informații trebuie sau au nevoie să acceseze în scopul îndeplinirii atribuțiilor. În funcție de cerințele postului, accesul se va permite doar pe segmentele sau serverele necesare pentru fiecare post în parte. Fiecare server ar trebui să înregistreze logurile detaliate, astfel încât accesul să poată fi urmărit, iar situațiile în care cineva accesează date la care nu ar trebui să aibă acces să poată fi examinate;

Sistemul trebuie să fie capabil să detecteze toate încercările de acces fără privilegii corespunzătoare și să aibă capabilități de alertare.

 

Monitorizarea și controlul conturilor de utilizator

Atacatorii descoperă frecvent și exploatează conturi de utilizator legitime dar nefolosite pentru a impersona utilizatorii legitimi, făcând astfel dificilă depistarea atacului de către sistemul de securitate al rețelei. Sunt des întâlnite cazurile în care conturile de utilizator ale contractorilor sau angajaților care au finalizat colaborarea cu organizația rămân active. Mai mult, actualii angajați rău voitori sau foști angajați au accesat conturile vechi și mult după expirarea contractului, menținand accesul la sistemele organizației și la datele sensibile, în scopuri neautorizate și uneori malițioase.

Monitorizarea și controlul conturilor de utilizator sunt activități ce revin personalului administrativ cu atribuții IT și au în vedere cel puțin funcționalități precum:

Activarea funcției de logare a informațiilor legate de utilizarea conturilor, configurarea astfel încât să genereze date coerente și detaliate;

Folosirea de scripturi sau instrumente dedicate pentru analiza de log astfel încât să se poată evalua profilul accesării pe anumite sisteme;

Managementul conturilor, cu atenție sporită pe cele inactive;

Sistemul trebuie să fie capabil să identifice conturile de utilizator neautorizate, atunci când acestea există în sistem.

 

Evaluarea abilităților și instruirea de securitate

 

Fiecare organizație ce se crede pregătită să identifice și să reacționeze eficient în fața atacurilor, este datoare în fața angajaților și contractorilor, să observe deficiențele în cunoștințe și expertiză, și să susțină acoperirea acestora prin exercițiu și instruire. Un program solid de evaluare a abilităților poate oferi managementului informații solide despre zonele în care trebuie îmbunătățită conștientizarea în domeniul securității, și devine util pentru determinarea alocării optime a resurselor limitate cu scopul de a îmbunătăți practicile de securitate.

 

Strâns legată de politici și conștientizare este și activitatea de instruire a personalului. Politicile comunică angajaților ce să facă, instruirea le oferă metodele și abilitățile în vederea îndeplinirii, iar conștientizarea schimbă atitudini și comportamente, astfel încât personalul să urmeze prerogativele politicilor.  

 

Instruirea trebuie întotdeauna corelată cu necesitățile de cunoștințe pentru a îndeplini o sarcină dată. Dacă după instruire, utilizatorii nu respectă o anumită politică, aceasta ar trebui evidențiată prin conștientizare.

 

 

ANGAJAMENTUL SOCIETĂȚII

 

Societatea își ia angajamentul să pună în practică măsuri care să îndeplinească cerințele de mai sus pentru a preveni scurgerile neautorizate de date. Prezenta politică trebuie respectată de toți angajații S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. și alți terți care au acces la datele personale ale organizației sau interacționează într-un fel sau altul cu persoanele fizice vizate.

 

CONSECINȚELE NERESPECTĂRII

 

Nerespectarea prezentei Politici de către angajații companiei poate conduce către sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă) și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Nerespectarea prezentei Politici de către partenerii de afaceri poate conduce către rezilierea contractelor comerciale și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A. ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Prezenta Politică va fi comunicată de către S.N. Aeroportul Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A.,  tuturor angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți.